Inleiding
Welkom op de website van de Nederlandse ¼ ton zeilers (Dutch ¼ ton fleet). In 2013 is tijdens de Lenco regatta op het IJsselmeer voor Lelystad de eerste Dutch Quarter Ton Cup (DQTC) georganiseerd voor de vele vele jong bejaarde racemonsters die in Nederland liggen. Deze website is opgezet om eigenaren en liefhebbers van 1/4 tonners te informeren en te enthousiasmeren over evenementen en natuurlijk over de weer springlevende klasse.

Ter ere van alle DQTC's tot nu toe zijn boeken gemaakt over de geschiedenis en ontwikkeling van de ¼ tonners met verhalen van ontwerpers, bouwers en zeilers. PDF exemplaren van de vijf boeken zijn gratis te downloaden van de pagina MEDIA. 

Voel je vrij om contact met ons op te nemen!
Bekijk ook onze pagina op Facebook

Sponsoren finale DQTC 2019 - NK ORC 4 2019
Nice! Sailspecials (www.sailspecials.nl), More Marine (www.moremarine.nl), Pig & Hen (www.pigandhen.nl), Zhik (www.zhik.com), REVO (www.revo.com), On Deck (www.on-deck.nl) en Apollo Sails (www.apollosails.nl) sponsoren het laatste evenement van de DQTC en het NK ORC 4 2019. Alvast geweldig bedankt namens alle deelnemers! 

Dutch 1/4 ton fleet
We hebben ooit besloten (nog) geen officiële klassenorganisatie te worden. Wel hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd, te weten:

  • Promoten van de 1/4 ton klasse in Nederland;
  • Stimuleren van het wedstrijdzeilen in 1/4 tonners;
  • Promoten van het zeilen van 1/4 tonners in de ORC 4;
  • Het verstrekken van technische informatie met betrekking tot de 1/4 tonners, zowel wat betreft onderhoud van en reparaties aan de boot, als wat betreft de snelheid en trim van de boot;
  • Versterking van de onderlinge contacten tussen 1/4 ton zeilers (waaruit weer verdere initiatieven kunnen voortkomen zoals bijvoorbeeld gezamenlijke deelname aan wedstrijden en tochten, bemanningspools, etcetera).